Trójpłaszczyznowa terapia stóp

Trójpłaszczyznowa terapia stóp bazuje na zasadach terapii manualnej oraz genetycznie uwarunkowanym rozwoju ruchowym małego dziecka. Celem terapii jest zapewnienie prawidłowego rozwoju funkcji motorycznych stopy.

Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia wad stóp, które nigdy nie są problemem miejscowym i stanowią konsekwencję zaburzeń fizjologicznych rozwoju w wyższych częściach ciała lub też same mogą inicjować kolejne wady postawy. Innymi słowy zaburzony rozwój stóp to zaburzony rozwój motoryczny całego ciała dziecka.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp u dzieci znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń takich jak:

  • stopa płasko – koślawa;
  • stopa końsko – szpotawa;
  • stopa piętowa;
  • stopa sierpowata.

W terapii wykorzystuje się specjalne techniki mobilizacyjne i rozciągające, które można zastosować od pierwszych tygodni życia dziecka. Prowadząc trójpłaszczyznową terapię manualną opieramy się na genetycznie zakodowanych sekwencjach ruchowych: zgięciu w stawie biodrowym i kolanowym, rotacji zewnętrznej i odwiedzeniu oraz ułożeniu stopy w supinacji z równoległym ustawieniem obu łuków stopy. 

Efekty terapii są utrwalane za pomocą bandażowania. Bandaż elastyczny nie ogranicza ruchów dziecka i zwiększa efekty terapii utrzymując stopę w prawidłowym ułożeniu.

Jednym z głównych założeń terapii jest praca rodzica z dzieckiem. Terapeuta przedstawia i wskazuje odpowiedni sposób postępowania przy poszczególnych wadach stóp. Rodzice, po odpowiednim przeszkoleniu wykonują ćwiczenia i bandażowanie samodzielnie w domu.

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp jest także alternatywą dla zabiegu chirurgicznego, unieruchomienia w szynach lub gipsowania, może więc stanowić mniej inwazyjne rozwiązanie problemu zdrowotnego dziecka.