Metoda Vojty

Metoda Vojty jest skuteczną metodą rehabilitacji niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami w sferze motoryki wynikającymi z wad rozwojowych lub zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Profesor Vaclav Vojta opracował terapię polegającą na odruchowym uaktywnianiu i wyzwalaniu genetycznie zakodowanych mechanizmów poruszania się. Prowadzona przez terapeutę aktywacja ma na celu uzyskanie prawidłowych reakcji ruchowych zakodowanych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Prawidłowe wzorce motoryczne można wyzwolić u każdego człowieka, niezależnie od stopnia uszkodzenia układu nerwowego i niezależnie od wieku. Metoda może być stosowana już od pierwszych dni życia małego pacjenta – wtedy też przynosi najlepsze efekty pobudzając mózg do aktywacji zdolności ruchowych dziecka i nie dopuszczając do rozwoju patologicznych wzorców. Po terapii metodą Vojty pacjent uzyskuje lepszy dostęp do prawidłowych wzorców ruchowych.

Terapia metodą Vojty korzystnie wpływa na poprawę stanu zdrowia i jest polecana u dzieci z następującymi schorzeniami:

 • zaburzenia układu nerwowego
  • napięcie mięśniowe (zbyt wysokie lub zbyt niskie)
  • mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
  • porażenie splotu barkowego
  • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN)
  • opóźnienie ruchowe
 • zaburzenia motoryczne
  • wady postawy, kolan i stóp
  • nieprawidłowości w chodzie
  • asymeria budowy ciała
  • skolioza
  • kręcz szyi
  • dysplazja stawu biodrowego
  • inne czynnościowe zaburzenia lokomocji
 • zespoły genetyczne (m.in. zespół Downa, Williamsa, Pradera-Williego)
 • zaburzenia w zakresie oddychania, połykania i żucia
 • problemy z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się

Terapia prowadzona metodą Vojty może również stanowić podstawę dla prowadzenia innych terapii i wspomagać dziecko w realizacji zadań wyznaczonych przez psychologa, pedagoga dziecięcego, logopedę, terapeutę zajęciowego, nauczyciela itp.