Diagnostyka metodą Prechtl’a

Ocena Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtl’a jest metodą diagnostyczną, która pozwala na bardzo wczesne wykrycie uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego noworodka lub małego dziecka. Polega na obserwacji wzorców motoryki spontanicznej, tzw. General Movements (GM’s), które występują od 8-9 tygodnia życia płodowego i utrzymują się przez pierwsze 3 miesiące po narodzinach. Jeśli u noworodka lub niemowlęcia wystąpiły uszkodzenia układu nerwowego, jakość wzorców motorycznych ulega zmianie.

Diagnostyka metodą Prechtl’a pozwala bardzo wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do deficytów motorycznych. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu, dziecko można poddać szybkiej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność centralnego układu nerwowego. Diagnostyka opiera się na obserwacji dziecka w stanie czuwania z wykorzystaniem techniki wideo.

Zaletą metody jest nieinwazyjność, bezstresowość i możliwość uzyskania diagnozy, szczególnie ważnej w procesie oceny i rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie.